De Cosmeticaverordening voorziet in heldere wet- en regelgeving over de etikettering, waarbij de volgende hoofdlijnen in acht genomen moeten worden. In artikel 19 van de Cosmeticaverordening staat beschreven wat volgens de wet op het etiket van een cosmetisch product moet staan:

 • Naam en adres van fabrikant/importeur:
  De naam en het adres van degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product. Vaak staan er meerdere adressen op het etiket, het adres waar het productinformatiedossier ligt moet dan worden benadrukt door bijvoorbeeld het adres te onderstrepen. Dit is informatief voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Hoeveelheid:
  De nominale inhoud op het tijdstip van verpakking staat aangegeven in gewicht of volume.
 • Houdbaarheid:
  Voor de aanduiding van de houdbaarheid zijn in de Cosmeticaverordening twee verschillende systemen opgenomen. Welk systeem gebruikt moet worden is afhankelijk van de houdbaarheid na productie. Als producten ongeopend dertig maanden of langer houdbaar zijn, moet de gebruiksperiode worden vermeld. Hiervoor wordt het symbool met het geopende potje gebruikt. Is het product minder dan dertig maanden vanaf productie houdbaar, dan moet de houdbaarheidsdatum worden vermeld voorafgegaan met de woorden ‘bij voorkeur te gebruiken voor eind…’of het zandlopersymbool. In sommige gevallen, waarin het concept van houdbaarheid na opening niet relevant is, hoeft de houdbaarheidsdatum niet vermeld te worden.
 • Bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik:
  Gebruiksaanwijzing hoe het product het beste toegepast kan worden. Ten minste de waarschuwingen en bijzondere voorzorgsmaatregelen die zijn aangegeven in de bijlagen III t/m VI van de Cosmeticaverordening moeten worden vermeld.
 • Batch- of codenummer:
  Dit is een uniek nummer van een product. Mocht er ooit twijfel bestaan over de kwaliteit van een product, dan kan eventueel worden nagegaan of dit voor de hele batch geldt.
 • Functie product:
  Omschrijving van het product, bijvoorbeeld badschuim, lippenbalsem, aftersun of scheerschuim. De functie van het cosmeticaproduct moet op de verpakking vermeld worden, tenzij deze duidelijk blijkt uit de verpakking of productnaam.
 • Ingrediëntendeclaratie:
  Alle ingrediënten die gebruikt zijn bij de productie moeten op de verpakking staan. Om de ingrediënten op uniforme wijze op cosmetica te kunnen vermelden, wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde namen voor de ingrediënten, zogeheten INCI-namen. INCI staat voor International Nomenclature Cosmetic Ingredients. Lees alle INCI-namen op de website van de Europese Unie.
  De ingrediënten worden vermeld in volgorde van afnemend gewicht. Ingrediënten die voor minder dan 1% in het product aanwezig zijn, mogen in willekeurige volgorde worden genoemd aan het einde van de ingrediëntvermelding.
  In sommige producten worden nanomaterialen gebruikt. De naam van zulke ingrediënten wordt gevolgd door het woord ‘nano’ tussen haakjes.
 • Symbolen
 • Houdbaarheid
  De meeste cosmeticaproducten zijn lang, maar niet
  onbeperkt, houdbaar. Om de gebruiker van cosmetica
  hierover te informeren, staat een houdbaarheidssymbool
  of datum op het product afgedrukt. Het houdbaarheidssymbool stelt een geopend potje voor. Het symbool
  geeft aan: de periode na openen, waarin het product in
  optimale kwaliteit kan worden gebruikt. Deze periode
  wordt aangeduid met het aantal maanden (M). Het cijfer
  met de maandaanduiding kan in het potje of naast het
  potje worden geplaatst. Het symbool staat op cosmeticaproducten die ongeopend langer dan 30 maanden
  houdbaar zijn. Op producten die ongeopend korter dan
  30 maanden houdbaar zijn, staat aangegeven ‘bij voorkeur
  te gebruiken voor…’ of het zandlopersymbool. Als er
  niets op een product staat, is het product onbeperkt
  houdbaar.
 • Hoeveelheid
  De hoeveelheid van het product staat aangegeven in
  milliliters (ml) of gram (g). De ‘e’ bij de maat geeft aan
  dat dit de hoeveelheid is die met een wettelijke
  bepaalde afwijking wordt afgevuld. Producten zonder ‘e’
  moeten minimaal de aangegeven hoeveelheid bevatten